AVOCADO Grupa Reklamowa ­čąĹ Skuteczna Agencja Marketingowa 360┬║ Ծ´ŞĆ | Regulamin strony internetowej Avocado.pl
16477
privacy-policy,page-template,page-template-template-default,page-template-template-default-php,page,page-id-16477,,qode-theme-ver-- 0.0.1b,qode-theme-r1 theme

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZ─äCA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest AVOCADO GRUPA REKLAMOWA RUDZI┼âSKA-M┼üYNARSKA Sp.j. z siedzib─ů w Gdyni przy ul. ┼Üw. Wojciecha 7/30, KRS no. 7391 (dalej jako Operator Serwisu lub ADO).

Twoje dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w oparciu o przepisy ROZPORZ─äDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a tak┼╝e polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

U Operatora Serwisu powołany jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt pod adresem e-mail: iwona@avocado.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů:

  1. W celu ┼Ťwiadczenia us┼éug elektronicznych w trakcie korzystania z serwisu ADO w Internecie pod adresem avocado.pl;
  2. w razie udzielenia przez Pani─ů/Pana zgody marketingowej ÔÇô dla realizacji dzia┼éa┼ä marketingowych dotycz─ůcych oferty w┼éasnej ADO za pomoc─ů telefonu lub e-mail;
  3. dla realizacji nast─Öpuj─ůcych cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez ADO ÔÇô w zakresie obrony przed Pani/Pana roszczeniami, a tak┼╝e w celu odpowiedzi na zadane pytanie i dla cel├│w analizy, statystyki i profilowania Pa┼ästwa osoby jako u┼╝ytkownika serwisuavocado.pl ;
  4. celem spe┼énienia przez ADO obowi─ůzk├│w podatkowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych mog─ů by─ç podwykonawcy (partnerzy ADO), z udzia┼éem kt├│rych ADO ┼Ťwiadczy us┼éugi za po┼Ťrednictwem Serwisu.

Pani/Pana dane:

  1. niezb─Ödne do ┼Ťwiadczenia us┼éug elektronicznych przetwarzane b─Öd─ů w bazach ADO do momentu wykonania us┼éugi;
  2. niezb─Ödne do dzia┼éa┼ä marketingowych dotycz─ůcych oferty w┼éasnej ADO za pomoc─ů telefonu lub e-mail, do momentu cofni─Öcia zgody;
  3. niezb─Ödne do obrony przed Pani/Pana roszczeniami w zwi─ůzku z zawart─ů umow─ů o produkt przetwarzane b─Öd─ů w bazach ADO w okresie 7 lat od dnia zako┼äczenia ┼é─ůcz─ůcej nas umowy;
  4. niezbędne do odpowiedzi na zadane pytania oraz analizy, statystyki i profilowania Państwa osoby w okresie 5 lat od dnia pobrania danych;
  5. niezb─Ödne dla spe┼énienia obowi─ůzk├│w podatkowych przetwarzane b─Öd─ů w bazach ADO w okresie 6 lat od ko┼äca roku, w kt├│rym powsta┼é obowi─ůzek podatkowy.

Ka┼╝da osoba ma prawo do ┼╝─ůdania dost─Öpu do danych osobowych jej dotycz─ůcych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak┼╝e prawo do przenoszenia danych.

(więcej o Twoich prawach na końcu niniejszego dokumentu)

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofa─ç udzielon─ů zgod─Ö. Wycofanie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W w/w sprawach mo┼╝e Pani/Pan zwraca─ç si─Ö do ADO na pi┼Ťmie,
telefonicznie na numer 58 660 31 87 lub elektronicznie na adres:
biuro@avocado.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, ┼╝e profilujemy Pani/Pana osob─Ö w celu zaoferowania dopasowanych do Pani/Pana potrzeb i mo┼╝liwo┼Ťci na podstawie przekazanych nam danych. Profilowanie to polega na doborze reklam pod k─ůtem zainteresowania ofert─ů us┼éug reklamowych i marketingowych oraz lokalizacji i p┼éci.

Masz prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw ÔÇô z przyczyn zwi─ůzanych z Twoj─ů szczeg├│ln─ů sytuacj─ů ÔÇô wobec przetwarzania dotycz─ůcych Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie ADO (patrz informacja powy┼╝ej), w tym profilowania.

W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ADO nie wolno ju┼╝ przetwarza─ç Twoich danych osobowych, chyba ┼╝e ADO wyka┼╝e istnienie wa┼╝nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz─Ödnych wobec Twoich interes├│w, praw i wolno┼Ťci, albo gdy wyka┼╝e istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.

Sprzeciwy opisane powy┼╝ej mo┼╝esz wnie┼Ť─ç w dowolny spos├│b, w tym mailowo na adres biuro@avocado.pl, poczt─ů na adres ADO, telefonicznie na numer 58 660 31 87.

Twoje Prawa wzgl─Ödem ADO (dalej jako Administrator) jako podmiotu danych s─ů nast─Öpuj─ůce:

Prawo do dost─Öpu do danych: art. 15 RODO. Masz prawo uzyskania dost─Öpu do Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopi─Ö danych osobowych podlegaj─ůcych przetwarzaniu ewentualnie za op┼éat─ů regulowan─ů przez RODO) oraz do informacji dotycz─ůcych: celu przetwarzania; kategorii odno┼Ťnych danych osobowych; odbiorc├│w lub kategorii odbiorc├│w danych kt├│rym dane ujawniono lub b─Öd─ů ujawnione w tym je┼Ťli s─ů przekazywane do pa┼ästwa spoza UE lub do organizacji mi─Ödzynarodowej o zabezpieczeniach zwi─ůzanych z przekazaniem; w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to mo┼╝liwe, kryteri├│w ustalania tego okresu; prawa do ┼╝─ůdania od Administratora sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; je┼╝eli dane osobowe nie zosta┼éy zebrane od Ciebie ÔÇô ich ┼║r├│d┼éa; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a tak┼╝e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO. Masz prawo ┼╝─ůdania od Administratora niezw┼éocznego sprostowania dotycz─ůcych Ciebie danych osobowych, kt├│re s─ů nieprawid┼éowe. Z uwzgl─Ödnieniem cel├│w przetwarzania, masz prawo ┼╝─ůdania uzupe┼énienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego o┼Ťwiadczenia.

Prawo do usuni─Öcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO. Masz prawo ┼╝─ůdania od Administratora niezw┼éocznego usuni─Öcia Twoich danych osobowych je┼╝eli zachodzi jedna z nast─Öpuj─ůcych okoliczno┼Ťci: dane osobowe nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych zosta┼éy zebrane lub w inny spos├│b przetwarzane; w┼éa┼Ťciciel danych cofn─ů┼é zgod─Ö, na kt├│rej opiera si─Ö przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie wyst─Öpuj─ů nadrz─Ödne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych ni┼╝ marketing bezpo┼Ťredni; dane osobowe by┼éy przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe musz─ů zosta─ç usuni─Öte w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie pa┼ästwa cz┼éonkowskiego, kt├│remu podlega Administrator; dane osobowe zosta┼éy zebrane w zwi─ůzku z oferowaniem us┼éug spo┼éecze┼ästwa informacyjnego. Wy┼╝ej opisane prawo jest jednak wy┼é─ůczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezb─Ödne: do korzystania z prawa do wolno┼Ťci wypowiedzi i informacji; do wywi─ůzania si─Ö z prawnego obowi─ůzku wymagaj─ůcego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa pa┼ästwa cz┼éonkowskiego, kt├│remu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w┼éadzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na wzgl─Ödy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do cel├│w archiwalnych w interesie publicznym, do cel├│w bada┼ä naukowych lub historycznych lub do cel├│w statystycznych, o ile prawdopodobne jest, ┼╝e wy┼╝ej opisane prawo w┼éa┼Ťciciela danych uniemo┼╝liwi lub powa┼╝nie utrudni realizacj─Ö cel├│w takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Masz prawo ┼╝─ůdania od Administratora ograniczenia przetwarzania w nast─Öpuj─ůcych przypadkach: kwestionujesz prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych ÔÇô na okres pozwalaj─ůcy Administratorowi sprawdzi─ç prawid┼éowo┼Ť─ç tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz si─Ö usuni─Öciu danych osobowych, ┼╝─ůdaj─ůc w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje ju┼╝ danych osobowych do cel├│w przetwarzania, ale s─ů one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä; w┼éa┼Ťciciel danych wni├│s┼é sprzeciw wobec przetwarzania ÔÇô do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora s─ů nadrz─Ödne wobec podstaw sprzeciwu osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, za wyj─ůtkiem przetwarzania w celu marketingu bezpo┼Ťredniego. Je┼╝eli przetwarzanie zosta┼éo ograniczone, takie dane osobowe mo┼╝na przetwarza─ç, z wyj─ůtkiem przechowywania, wy┼é─ůcznie za Twoj─ů zgod─ů lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa┼╝ne wzgl─Ödy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa┼ästwa cz┼éonkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO. Masz prawo otrzyma─ç w ustrukturyzowanym, powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, kt├│re Administrator ma od Ciebie, a tak┼╝e masz prawo przes┼éa─ç te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszk├│d ze strony Administratora, je┼╝eli: przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa si─Ö w spos├│b zautomatyzowany. Masz prawo ┼╝─ůdania, by dane osobowe zosta┼éy przes┼éane przez Administratora bezpo┼Ťrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mo┼╝liwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Informacje o tych uprawnieniach Administrator zamie┼Ťci┼é w ramce pod g┼é├│wn─ů informacj─ů, powy┼╝ej.

Mo┼╝esz skorzysta─ç z tych uprawnie┼ä w dowolny spos├│b, w tym mailowo na adres biuro@avocado.pl poczt─ů na adres Administratora, telefonicznie na numer biuro@avocado.pl.

Polityka prywatno┼Ťci

Operator Serwisu Internetowego avocado.pl tj. AVOCADO GRUPA REKLAMOWA RUDZI┼âSKA-M┼üYNARSKA Sp.j. z siedzib─ů w Gdyni przy ul. ┼Üw. Wojciecha 7/30, KRS no. 7391 (dalej odpowiednio jako ÔÇ×serwisÔÇŁ oraz jako ÔÇ×Operator SerwisuÔÇŁ) darzy swoich u┼╝ytkownik├│w szacunkiem i przyk┼éada wag─Ö do respektowania praw im przys┼éuguj─ůcych, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem prawa do ochrony prywatno┼Ťci. Dlatego te┼╝ odno┼Ťnie u┼╝ytkownik├│w serwisu gromadzimy minimum informacji pomagaj─ůcych nam lepiej zrozumie─ç ich potrzeby i bezustannie dostosowywa─ç serwis, jego funkcjonalno┼Ť─ç i ergonomi─Ö do wci─ů┼╝ zmieniaj─ůcych si─Ö oczekiwa┼ä. Mi─Ödzy innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezb─Ödne dane, w tym osobowe, u┼╝ytkownik├│w. W celu dok┼éadnego wyja┼Ťnienia zasad i mechanizm├│w stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyli┼Ťmy niniejsz─ů Polityk─Ö Prywatno┼Ťci.

Operator Serwisu zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadaj─ůce takiego przymiotu. Zbieranie odbywa si─Ö, w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju danych, z inicjatywy u┼╝ytkownika lub automatycznie.

Korzystaj─ůc w jakikolwiek spos├│b z serwisu akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatno┼Ťci.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty na serwisie, automatycznie zbierane s─ů dane dotycz─ůce wizyty, tj. Tw├│j adres IP, nazwa domeny, typ przegl─ůdarki, typ systemu operacyjnego, itp. – dane te nie pozwalaj─ů na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.
Monitorujemy nawigacj─Ö, lokalizacj─Ö i ruch u┼╝ytkownika na stronie, dane specyficzne dla urz─ůdzenia, dane przegl─ůdania, cookies.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz si─Ö z nami:

Gdy kontaktujesz si─Ö z nami celem dokonania danych czynno┼Ťci (np. z┼éo┼╝enia reklamacji) za pomoc─ů strony internetowej, telefonu czy te┼╝ poczty e-mail, ponownie wymaga─ç b─Ödziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej to┼╝samo┼Ťci i mo┼╝liwo┼Ťci zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, kt├│re wcze┼Ťniej Drogi U┼╝ytkowniku poda┼ée┼Ť. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowi─ůzkowe, lecz jest niezb─Ödne do dokonania czynno┼Ťci lub uzyskania informacji, kt├│re Ci─Ö interesuj─ů.

Wykorzystywanie danych:

Dane osobowe, kt├│re poda┼ée┼Ť b─Öd─ů przetwarzane na zasadach wynikaj─ůcych z Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych), zwanym dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ.

Dane zbierane automatycznie mog─ů by─ç u┼╝yte do analizy zachowa┼ä u┼╝ytkownik├│w na serwisie lub te┼╝ do zbierania danych demograficznych o naszych u┼╝ytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi─Ödzy Tob─ů a Operatorem Serwisu b─Öd─ů wykorzystane wy┼é─ůcznie w celu mo┼╝liwie poprawnej, pe┼énej i sprawnej odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu kt├│regokolwiek z serwis├│w po┼é─ůczonego z naruszeniem prawa, a tak┼╝e bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepis├│w, Operator Serwisu mo┼╝e udost─Öpni─ç Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwo┼Ťci w sytuacjach przewidzianych prawem.

Pe┼éna informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym zwi─ůzanych znajduje si─Ö w Nocie informacyjnej.


W jaki spos├│b b─Ödziemy si─Ö z Tob─ů kontaktowa─ç?

Je┼╝eli podczas korzystania z serwisu wybra┼ée┼Ť dost─Öpn─ů opcj─Ö „Powiadomienie email” lub podobn─ů, b─Ödziesz otrzymywa─ç od nas odno┼Ťne wiadomo┼Ťci email.


Je┼Ťli wype┼éniaj─ůc formularz kontaktowy wys┼éa┼ée┼Ť do nas wiadomo┼Ť─ç, mo┼╝emy kontaktowa─ç si─Ö z Tob─ů telefonicznie, mailowo b─ůd┼║ za pomoc─ů faxu, w celu przes┼éania odpowiedzi na Twoje pytanie.

Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacji:

Cookies s─ů to kr├│tkie informacje, kt├│re dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w postaci plik├│w tekstowych, dzi─Öki czemu jeste┼Ťmy w stanie obliczy─ç, jak du┼╝ym powodzeniem cieszy si─Ö ten serwis. Stosujemy tak┼╝e inne technologie tego typu, tj. w postaci zapisu i odczytu informacji z localStorage. Rozpoznajemy Ci─Ö, aby dowiedzie─ç si─Ö jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych serwisach. Chcemy wiedzie─ç, kt├│re kategorie odwiedzasz cz─Ö┼Ťciej ni┼╝ pozosta┼ée, dzi─Öki temu mo┼╝emy sta─ç si─Ö jeszcze ciekawszym i lepszym serwisem ni┼╝ dotychczas. To Ty dajesz nam wiedz─Ö o tym, w jakim kierunku powinni┼Ťmy si─Ö rozwija─ç, jakie s─ů Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci si─Ö, ┼╝e powinno znale┼║─ç si─Ö w danym serwisie. Nadto pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane s─ů przez serwis do utrzymania sesji u┼╝ytkownika (po zalogowaniu), dzi─Öki kt├│rej u┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej podstronie serwisu ponownie wpisywa─ç loginu i has┼éa, do tworzenia statystyk, kt├│re pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki spos├│b u┼╝ytkownicy korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci.

Tak wi─Öc korzystaj─ůc z danego serwisu, to Ty g┼é├│wnie decydujesz o jego przysz┼éym kszta┼écie. Cookies ani informacje zapisywane w localStorage w ┼╝aden spos├│b nie niszcz─ů ani nie uszkadzaj─ů systemu w Twoim komputerze, zapisanych plik├│w, ani te┼╝ celowo nie wp┼éywaj─ů niekorzystnie na jego wydajno┼Ť─ç lub funkcjonalno┼Ť─ç. Identyfikacja odbywa si─Ö bezosobowo, bezimiennie i s─ů to dane dotycz─ůce jedynie sposobu i formy korzystania z serwis├│w.

W ramach serwisu stosowane s─ů dwa zasadnicze rodzaje plik├│w cookies: ÔÇ×sesyjneÔÇŁ (session cookies) oraz ÔÇ×sta┼éeÔÇŁ (persistent cookies). Cookies ÔÇ×sesyjneÔÇŁ s─ů plikami tymczasowymi, kt├│re przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym u┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). ÔÇ×Sta┼éeÔÇŁ pliki cookies przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym u┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plik├│w cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez u┼╝ytkownika.

W ramach serwisu stosowane s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje plik├│w cookies:


a) niezb─Ödne pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce korzystanie z us┼éug dost─Öpnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj─ůce pliki cookies wykorzystywane do us┼éug wymagaj─ůcych uwierzytelniania w ramach serwisu;


b) pliki cookies s┼éu┼╝─ůce do zapewnienia bezpiecze┼ästwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu┼╝y─ç w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;


c) wydajno┼Ťciowe pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;


d) funkcjonalne pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce zapami─Ötanie wybranych przez u┼╝ytkownika ustawie┼ä i personalizacj─Ö interfejsu u┼╝ytkownika, np. w zakresie wybranego j─Özyka lub regionu, z kt├│rego pochodzi u┼╝ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl─ůdu strony internetowej itp.;


e) reklamowe pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce dostarczanie u┼╝ytkownikom tre┼Ťci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa┼ä.

Pliki cookies mog─ů by─ç wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urz─ůdzeniu ko┼äcowym r├│wnie┼╝ przez wsp├│┼épracuj─ůcych z Operatorem Serwisu reklamodawc├│w oraz partner├│w.

Technologia localStorage pozwala przechowywa─ç podobne do cookies informacje, w szczeg├│lno┼Ťci w ┼Ťrodowiskach, w kt├│rych technologia cookies nie dzia┼éa prawid┼éowo lub dzia┼éa─ç nie mo┼╝e.

Akceptowanie plik├│w cookies i technologii localStorage nie jest obowi─ůzkowe do korzystania z serwisu, a Operator Serwisu informuje u┼╝ytkownik├│w, czytelnie i wyra┼║nie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dost─Öpu do cookies i plik├│w przechowywanych w technologii localStorage oraz o mo┼╝liwo┼Ťci okre┼Ťlenia przez u┼╝ytkownika warunk├│w przechowywania lub uzyskiwania dost─Öpu do cookies i w/w plik├│w za pomoc─ů ustawie┼ä oprogramowania zainstalowanego w urz─ůdzeniu u┼╝ytkownika. Zaznaczamy jednak, ┼╝e brak akceptacji niekt├│rych plik├│w cookies uniemo┼╝liwi poprawne dzia┼éanie serwisu w pe┼énym zakresie.

Mo┼╝esz wyrazi─ç zgod─Ö na zapisywanie cookies plik├│w przechowywanych w technologii localStorage na swoim urz─ůdzeniu oraz na ich wykorzystywanie w spos├│b opisany powy┼╝ej poprzez odpowiednie ustawienia przegl─ůdarki internetowej, z kt├│rej korzystasz, tj. ustawienia przegl─ůdarki pozwalaj─ůce na akceptacj─Ö cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawie┼ä ju┼╝ istniej─ůcych po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgod─Ö na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Operatora Serwisu w/w technologii w wy┼╝ej opisany spos├│b.

Aby nie otrzymywa─ç cookies nale┼╝y skorzysta─ç z opcji przegl─ůdarki internetowej wykorzystywanej do po┼é─ůczenia z serwisem i wybra─ç opcj─Ö automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalaj─ů te┼╝ zarz─ůdza─ç cookies w pozosta┼éym zakresie.

Aby nie zezwala─ç na dzia┼éanie technologii localStorage nale┼╝y wy┼é─ůczy─ç wsp├│┼éprac─Ö przegl─ůdarki z t─ů technologi─ů, co odbywa si─Ö zazwyczaj w analogiczny spos├│b jak dla rezygnacji z otrzymywanie plik├│w cookies.

Poni┼╝ej znajduj─ů si─Ö odno┼Ťniki do przyk┼éadowych, oficjalnych stron internetowych producent├│w najcz─Ö┼Ťciej u┼╝ywanych przegl─ůdarek internetowych, na kt├│rych znajduje si─Ö informacja o czynno┼Ťciach potrzebnych do zmiany ustawie┼ä danej przegl─ůdarki w wy┼╝ej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer 9:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera 8.0

http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Przyk┼éadowo, posiadaj─ůc starsze wersje przegl─ůdarki MS Internet Explorer w tym celu nale┼╝y wybra─ç opcj─Ö ÔÇ×Narz─ÖdziaÔÇŁ/ÔÇŁOpcje internetoweÔÇŁ/ÔÇŁPrywatno┼Ť─çÔÇŁ/ÔÇŁZaawansowaneÔÇŁ/ÔÇŁZablokuj pliki cookieÔÇŁ. Pos┼éuguj─ůc si─Ö przegl─ůdark─ů internetow─ů u┼╝ytkownik mo┼╝e r├│wnie┼╝ kasowa─ç cookies zapisane ju┼╝ na Twoim urz─ůdzeniu. Korzystaj─ůc ze wspomnianej przegl─ůdarki internetowej nale┼╝y wybra─ç opcj─Ö ÔÇ×Narz─ÖdziaÔÇŁ/ÔÇŁOpcje internetoweÔÇŁ/ÔÇŁOg├│lneÔÇŁ/ÔÇŁUsu┼ä pliki CookiemÔÇŁ

Dla wy┼é─ůczenia technologii localStorage zaleca si─Ö tak┼╝e nast─Öpuj─ůce czynno┼Ťci w zale┼╝no┼Ťci od posiadanej przegl─ůdarki:

Mozilla Firefox:


– naci┼Ťni─Öcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywo┼éa okno zawieraj─ůce opcje usuni─Öcia danych element├│w. Element ÔÇ×ciasteczkaÔÇŁ dotyczy usuni─Öcia plik├│w cookies oraz zawarto┼Ťci localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komend─Ö about:config, a nast─Öpnie w linii ÔÇÜdom.storage.enabled’ zamieni─ç domy┼Ťln─ů warto┼Ť─ç ÔÇÜtrue’ na ÔÇÜfalse’.

Chrome:


– naci┼Ťni─Öcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywo┼éa okno zawieraj─ůce opcje usuni─Öcia danych element├│w. Element ÔÇ×Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczekÔÇŁ dotyczy usuni─Öcia plik├│w cookies oraz zawarto┼Ťci localStorage.

Internet Explorer 11:


– naci┼Ťni─Öcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywo┼éa okno zawieraj─ůce opcje usuni─Öcia danych element├│w. Element ÔÇ×’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’ÔÇŁ dotyczy usuni─Öcia plik├│w cookies oraz zawarto┼Ťci localStorage.
– z g┼é├│wnego menu wybierz Narz─Ödzia -> Opcje internetowe -> zak┼éadka ÔÇ×ZaawansowaneÔÇŁ -> w dziale ÔÇ×ZabezpieczeniaÔÇŁ nale┼╝y odznaczy─ç ÔÇ×W┼é─ůcz przechowywanie DOMÔÇŁ.

Opera:


– z g┼é├│wnego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usu┼ä prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usuni─Öcia. Element ÔÇ×Usu┼ä wszystkie pliki cookieÔÇŁ oraz ÔÇ×Wyczy┼Ť─ç magazyn sta┼éyÔÇŁ spowoduje usuni─Öcie plik├│w cookie, oraz zawarto┼Ťci localStorage.

– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komend─Ö opera:config. Lini─Ö ÔÇÜlocalStorage’ ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.


Operator Serwisu nie odpowiada za zawarto┼Ť─ç plik├│w cookies wysy┼éanych przez inne strony internetowe, do kt├│rych linki umieszczone s─ů na stronach serwis├│w.

Partnerzy
Polityka Prywatno┼Ťci nie dotyczy serwis├│w podmiot├│w, kt├│rych dane kontaktowe lub linki widniej─ů w naszych serwisach.

Zmiany Polityki Prywatno┼Ťci.

Oferta Operatora Serwisu b─Ödzie z czasem ulega─ç rozszerzeniu. Zmianie b─Öd─ů r├│wnie┼╝ ulega┼éy technologie, standardy i wymagania zwi─ůzane z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci w Internecie. Oznacza to, ┼╝e w przysz┼éo┼Ťci Operator Serwisu mo┼╝e, a czasem b─Ödzie musia┼é, wprowadza─ç modyfikacje w Polityce Prywatno┼Ťci. Wraz z ka┼╝d─ů zmian─ů, nowa wersja Polityki Prywatno┼Ťci b─Ödzie si─Ö pojawia┼éa na stronach serwis├│w wraz ze stosownym komunikatem i b─Ödzie obowi─ůzywa┼éa w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie. Wszelkie zmiany b─Öd─ů odpowiednio wyr├│┼╝nione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.

W razie dodatkowych pyta┼ä dotycz─ůcych ochrony prywatno┼Ťci, prosimy o kontakt korzystaj─ůc z formularza kontaktowego.